USG jamy Brzusznej Warszawa

Poddając się badaniu USG z pewnością oczekuje się konkretnej diagnozy, najczęściej dotyczy ona zweryfikowania stanu zdrowia narządów wewnętrznych, bowiem badanie to obejmuje możliwość sprawdzenia jedynie tkanek miękkich. Badanie USG brzucha jest całkowicie bezbolesne. Pacjent poddawany jest temu badaniu najczęściej w pozycji leżącej na plecach, odsłaniając miejsce, które ma zostać zbadane. Odpowiednie przygotowanie się pacjenta przed …