Zapalenie rozcięgna podeszwowego.

Deformacja stopy, nieprawidłowe jej obciążenie podczas chodzenia czy stania, wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie całego organizmu. Pomocne będą tutaj wkładki, które są produktami medycznymi, korygującymi i odciążającymi stopę. Powinny być wykonane i dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta, w myśl zasad biomechaniki układu ruchu. Źle dobrane wkładki ortopedyczne wpływają szkodliwie na organizm. Kiedyś, bieganie było formą przemieszczania się, dzisiaj jest odpoczynkiem, relaksem i zdrowym trybem życia. Z roku na rok przybywa uprawiających ten sport. Należy pamiętać, że nieprawidłowe uprawianie sportu przyczynia się do powstania kontuzji.

Zapalenie rozcięgna podeszwowego. Do najczęściej spotykanych zaburzeń biochemicznych stóp biegaczy zalicza się:

-Płaskostopie to końcowa faza obniżenia się przyśrodkowego łuku stopy, któremu towarzyszą deformacje tyło- i przodostopia. Płaskostopie objawia się koślawością tyłostopia i zapadnięciem podłużnego łuku stopy. Do kontuzji kojarzonej z płaskostopiem najczęściej zalicza się zapalenie mięśnia piszczelowego tylnego, przeciążenie ścięgna Achillesa, ból piszczeli, ból stawu rzepkowo-udowego, przeciążenie „gęsiej stopy” (miejsce przyczepu mięśni zginających kolana).

-Stopa wydrążona – charakteryzuje się małą zdolnością pochłaniania wstrząsu. Najczęściej kojarzone kontuzje ze stopą wydrążoną to skręcenie i ból stawu skokowo-goleniowego, ból bocznej części stopy, ból sklepienia podeszwy, przodostopia czy nawet stawu kolanowego, przykurcz mięśnia brzuchatego łydki oraz złamanie przeciążeniowe.

-Paluch sztywny nazywany „paluchem biegacza” polega na postępującej sztywności I stawu śród-stopno-paliczkowego. Do jego powstania przyczyniają się zmiany zwyrodnieniowe stawu. Kontuzje najczęściej kojarzone z paluchem sztywnym to zerwanie zespołu więzadłowo- torebkowego, oderwanie blaszki włóknisto – chrzęstnej grzbietowej lub podeszwowej, złamanie głowy kości śródstopia bądź podstawy paliczka, uszkodzenie trzeszczek.

-Uraz trzeszczek. Trzeszczki są to niewielkie kostki zlokalizowane u nasady dużego palca u nogi. Urazy trzeszczek to przede wszystkim złamania lub uszkodzenia przeciążeniowe. Są stanami bolesnymi i trudnymi dla sportowców.

-Zapalenie rozcięgna podeszwowego jest patologią najczęściej występującą u biegaczy i sportowców z nadwagą. Objawami jest przeszywający ból, odczuwany głównie rano podczas pierwszych kroków. Zapalenie rozcięgna podeszwowego to ból pojawiający się w przyśrodkowej części pięty, towarzyszy temu wzmożone napięcie rozcięgna podeszwowego. Najsilniejszy ból występuje po długotrwałym odpoczynku, zmniejsza się po rozchodzeniu, powraca jednak po dużym wysiłku. Do najczęściej spotykanych kontuzji związanych z zapaleniem rozcięgna podeszwowego zalicza się włókniaki i nerwiaki w okolicy podeszwowej, ostrogi piętowe, złamanie przeciążeniowe.

Proces „naprawczy” działania czynników szkodliwych na stopę możliwy jest poprzez stosowanie odpowiednich wkładek, indywidualnie dobranych do potrzeb każdego pacjenta. Wkładki utrzymują właściwą formę stopy, harmonizując jej obciążenia. Wkładki wykonuje się w oparciu o model stopy pacjenta, odlewając ją z gipsu, wycinając z pianki lub tworząc komputerowo. Najczęściej stosowanymi wkładkami są wkładki biomechaniczne o całkowitym kontakcie ze stopą, zapewniające kontrolę ruchów i zmniejszające dolegliwości bólowe. Zapobiegają dalszemu występowaniu kontuzji. Należy pamiętać, że wkładki nie leczą schorzeń, lecz znoszą wtórne objawy i zapobiegają ich pogłębianiu.